کەرکووکەکەم

Decrease font Enlarge font قەبارەی فۆنت
image

رەزا شوان * 

مــن کوردێـــــــکی بچـــــــووکم
رەسەنـــــزادەی کەرکــــــــووکم
کەرکـــــووکی کوردســــــــــتانم
زێـــدی شـــیرین و جـــــــــوانم
کەرکـووکەکــــــەم پێـناســــــەم 
دڵ و خــــوێن و هــەنـاســــــەم
بـــاوەگـۆڕگـوڕ مەشـــــــخەڵـــم
روونـــــــاکی دیـــــــــدە و دڵـــم
کەرکـــووک بێ تۆ هەڵنـــــاکەم
هەرگیــــز لە یـــــادت نــــــاکەم
بە هـــۆش و توانـــا و هێـــــزم
کەرکـــووک مـن دەتپـــارێــــزم  
      باوەگوڕگوڕ
باوەگــوڕگـوڕ ، بـاوەگــوڕگــوڕ
هـاتین بۆ لات ، بـڕ بـڕ بە گــوڕ
باوەگــوڕگــوڕ ، تـۆ پـــــیرۆزی
گــڕی هەمیـشەی نــــــەورۆزی
باوەگـوڕگـوڕ ، هەر بە گـــوڕی
ژوانیــــــازی کــــــچ و کـــوڕی
مەشخــــەڵــێکی کوردســـــتانی
هـێمای کەرکـــووکی کـــوردانی
باوەگوڕگوڕ ، نەوتت خوڕ خوڕ
گـازت گـڕ گـڕ ، بە نـــرخی دوڕ
باوەگـــوڕگــوڕ ، بەڵــــێن وابـێ
خامـۆش نابیت ، تا کـورد مابـێ

  • پۆستکردنی بۆ هاورێیکەت پۆستکردنی بۆ هاورێیکەت
  • چابکردن چابکردن