جـەژنی ئێـمەیە

Decrease font Enlarge font قەبارەی فۆنت
image


 هۆنراوەی : رەزا شوان


یـــەکی شەشـــە جــــەژنەیە
جــــــــەژنی رۆژی ئێـــمەیە
لە جیـــــهان و کوردســــتان
بۆتــــــە رۆژی منــــــــداڵان
رۆژی خـۆشی و شـــادی یە
سەربەســتی و ئـــــازادی یە
جــلی جوانــــمان پۆشــــیوە
دەموچــــــاومان نەخشـــیوە
بــــەزم و رەزم و یـــاری یە
گــوڵ بەخشین و دیـــاری یە
گـــۆرانی یـە و هەڵــــپەڕکێ
راکردنـــــــــە و کێـــــــبڕکێ
چــەپ چــەپ چــەپڵەلێــدانە
هەی هەی لەم رۆژە جوانــە

ئـەم جەژنەمـــان پیـــرۆزبێ
پـر لە خەنــدە و لە ســۆزبێ
            

       
     

  • پۆستکردنی بۆ هاورێیکەت پۆستکردنی بۆ هاورێیکەت
  • چابکردن چابکردن